۱۴۰۱ آبان ۲۶, پنجشنبه

یاسمن بخشی

 

 یاسمن بخشی دانشجوی کارشناسی بازیگری تهران مرکز واحد سوهانک روز جمعه 

ششم آبان توسط ماموران حکومتی بازداشت شده و اکنون در زندان فشافویه به سرمیبرد

.تا بدین لحظه از وضعیت فعلی و نهاد بازداشت کننده ایشان اطلاعی در دست نیس

۱۴۰۱ آبان ۷, شنبه

آرمیتا عباسی

آرمیتا عباسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و مورد شکنجه‌های جسمی و جنسی قرار گرفته است.
آرمیتا عباسی متولد سال ۱۳۸۰ در کرج است در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران بازداشت شده‌است. وی پس  از یک هفته شکنجه و تجاوز به بیمارستان امام علی کرج منتقل و با مراجعه والدینش مجدد به محل نامعلومی انتقال یافته‌است.

روز جهانی کوروش بزرگ
7 آبان (29 اکتبر) یکی از بازی های روز در 2000 و 2013 در 10 مارس 2010 در 10:00.

من کورش هخامنشی فرمان دارم که بر مردمان ملال نرود که ملال مردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من.بگذارید هرکس به ایین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.فرودستان را در یابیدو هرکس به تکلم قبیله خویش سخن گوید.گسستن زنجیرها ارزوی من است.ما شب و شقاوت را خواهیم زدود و زندگی را ستایش خواهیم کرد.تا هست سرزمین من اسمانی باد.

یاسمن بخشی

   یاسمن بخشی دانشجوی کارشناسی بازیگری تهران مرکز واحد سوهانک روز جمعه  ششم آبان توسط ماموران حکومتی بازداشت شده و اکنون در زندان فشافویه به...